Filter

      Oppdagelsen av hjulet drev menneskeheten til storhet selv i steinalderen. Sirkelen fortsetter å inspirere mennesker selv i dag i form av en ball. Bruken av ballen er nesten uendelig, og det er grunnen til at den fortsetter å være et kjerneaspekt i nesten alle store idretter!

      0 produkter